• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maarakennuskoneiden käytön osaamisala

Maarakennuskoneiden käytön osaamisala

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti
- tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet
- tuntee maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet
- osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin
- osaa suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt
- osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen
- osaa toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa
- osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla
- hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot
- osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia
- osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita
- käsittelee ja varastoi tarvikkeet ja materiaalit ohjeiden mukaisesti
- on riittävän kielitaitoinen
- on suorittanut vaaditut turvakortit

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa ja erityisalansa tehtävissä maarakennustyömaalla.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58.00

Provider Information

Provider Name: 
Jyväskylän aikuisopisto
Provider Contact Info: 

aikuisopisto@jao.fi
040 341 6412
040 341 5055
PL 472, 40101, JYVÄSKYLÄ
Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ

Course Locations

Reference Data

Course address:

Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ