• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Maantiede, filosofian maisteri (2 v)

Maantiede, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Maisterivaiheessa suoritetaan pääaineen syventävät opinnot ja sivuaineopintoja. Pääaineopintoihin sisältyy tutkimusmenetelmäopintoja, pro gradu -tutkielma ja valinnaisia opintoja.

 

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Start Date: 
01.09.17
Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies
Provider Contact Info: 

Yliopistokatu 2 (Aurora B), 80100, JOENSUU
University of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business Studies
hakijapalvelut@uef.fi
PL 111, 80101, JOENSUU
Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu
P.O.Box 111, 80101 Joensuu
+358 294 45 1111

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja maantieteellisen ajattelun taito. Maantieteen opetuksen kohteet vaihtelevat aluepolitiikasta ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin.

Jotta voit hakea maantieteen maisterikoulutukseen, tulee sinulla olla suoritettuna joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, katso tarkemmin valintaperusteet.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Yliopistokatu 2 (Aurora B), 80100, JOENSUU