• EQF Home Page Icon

Qualification: műszaki minőségügyi szakmérnök

műszaki minőségügyi szakmérnök

Qualification Information

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 

 • E szakon végzett szakmérnök képes a minőségirányítási szabványok (ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001) követelményeinek értelmezésére, és ezek kielégítésére alkalmas eljárások és módszerek gyakorlati kialakítására;

 • Képes a humán menedzsment, kreativitást fokozó csoportmódszerek gyakorlati alkalmazására;

 • Képes továbbá matematikai statisztikai módszerek alkalmazására a minőség-ellenőrzés, tervezés és fejlesztés területén;

 • Valamint képes a minőségirányításban alkalmazható problémamegoldó, minőségtervező és fejlesztő módszerek (FMEA, HACCP, OFD, 6σ, KIPA, Juhar, stb.) gyakorlati alkalmazására.

 

 

 

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

 

 • Matematikai statisztika, szabványosítási és jogi ismeretek, folyamatszervezés;

 • Minőség-ellenőrzés, minőségirányítás, projekt menedzsment, karbantartás.

 

 

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

 

 • Matematikai statisztika, Szabványosítási és jogi ismeretek, Humán menedzsment, Folyamatszervezés, Minőségirányítási rendszerek, Informatika;

 • Szakma-specifikus tudáselemek: Minőség-ellenőrzés, Minőségirányítás, Projekt menedzsment, Karbantartás, Gyártási folyamatok szabályozása, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

 

 

 

Személyes adottságok, készségek:

 

Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.

 

 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

 • A szakmérnöki szakképzettség birtokában a minőségügyi szakmérnök alkalmas minőségirányítás területén minőségügyi vezetői, minőségügyi megbízotti vagy munkatársi feladatok ellátására, minőségügyi fejlesztési projektek tervezésére, irányítására;

 • Az elsajátított korszerű elemző és problémamegoldó módszerek alkalmazásával alkalmas a rendszerek hibáinak feltárására, a rendszer folyamatainak fejlesztésére, szabályozásuk kidolgozására;

 • Alkalmas minőségirányítási rendszerek dokumentumainak kidolgozására, minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítésére, bevezetésére, tanúsításra való felkészítésére;

 • Valamint alkalmas szervezeten belül minőségügyi oktatási feladatok irányítására, végzésére, belső auditok tervezésére, kiértékelésére.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Neumann János Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education