• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mūzika - Prof. bak. studijas

Mūzika - Prof. bak. studijas

Course Information

Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu mūzikā ar specializāciju vienā no virzieniem:

- solo dziedāšanas skolotājs,
- kora priekšmetu skolotājs,
- instrumentspēles skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem:

1) akordeona spēles skolotājs,
2) klavierspēles skolotājs,
3) pūšaminstrumenta spēles skolotājs (flauta, klarntete, saksofons, trompete, trombons, tuba),
4) stīgu instrumenta spēles skolotājs (vijole, čells, kontrabass),

- vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotājs.

Studiju laikā Tu apgūsi:
klavierspēli/akordeona spēli/pūšaminstrumenta spēli/stīgu instrumenta spēli/solo dziedāšanu /diriģēšanu; klavieru/akordeona/pūšamo instrumentu/stīgu instrumentu/diriģēšanas vēsturi; kameransambli/akordeona ansambli/pūšamo instrumentu ansambli/stīgu instrumentu ansambli/ kamerdziedāšanu/vokālo ansambli; instrumenta spēles, solo dziedāšanas vai kora priekšmetu mācību metodiku; solfedžo; mūzikas, mākslas vēsturi; harmoniju un polifoniju; improvizāciju un kompozīciju; mūzikas formu mācību; mūzikas stilus un interpretāciju; filozofiju un ētiku; vispārīgo, saskarsmes un mūzikas psiholoģiju; pedagoģijas vēsturi u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās:
„Mūzika”,
„Sabiedrības un iestāžu vadība”,
„Izglītība”,
„Starpkultūru attiecības”;
vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, centralizētais eksāmens latviešu valodā; pirmajā svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543. Papildus punkti tiek piešķirti par atzīmi atestātā specialitātē (instrumenta spēlē vai solo dziedāšanā vai diriģēšanā), solfedžo, mūzikas teorijā, mūzikas literatūrā, harmonijā.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1100 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs mūzikā; Instrumentspēles skolotājs (ar specializāciju: akordeona spēles skolotājs vai klavierspēles skolotājs, vai pūšaminstrumenta spēles skolotājs, vai stīgu instrumenta spēles skolotājs)

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs mūzikā; Solo dziedāšanas skolotājs

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs mūzikā; Kora priekšmetu skolotājs

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs mūzikā; Vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotājs