• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Mājas vide izglītībā - Prof. bak. studijas

Mājas vide izglītībā - Prof. bak. studijas

Course Information

Pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam netiks realizēta.

Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā un vienu no kvalifikācijām:
- mājturības un tehnoloģiju/mājsaimniecības skolotājs un informātikas skolotājs pamatizglītībā;
- mājturības un tehnoloģiju/mājsaimniecības skolotājs un vizuālās mākslas skolotājs.

Apakšprogramma "Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā":

Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos, vizuālās mākslas zinībās (zīmēšana, kompozīcija, formas dizains, gleznošana, tēlotājmāksla) u.c..

Iegūstamā kvalifikācija: mājturības/mājsaimniecības skolotājs un vizuālās mākslas skolotājs

Apakšprogramma "Mājas vide un informātika izglītībā":

Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos un datortehnikas pamatos, datorklašu administrēšanā, algoritmu un datu struktūrās, programmēšanā, datu bāzes veidošanā u.c..

Iegūstamā kvalifikācija: mājturības/mājsaimniecības skolotājs un informātikas skolotājs pamatizglītībā

Karjeras iespējas:

Absolventi var strādāt par mājsaimniecības un vizuālās mākslas skolotājiem vai mājsaimniecības un informātikas skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās, interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem.

Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā

Bez papildus prasībām: Pedagoģija, Karjeras konsultants, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.

Costs: 

500 EUR semestrī (nepilna laika) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
63022584
rektors@llu.lv
www.llu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Informātikas skolotājs pamatizglītībā

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Vizuālās mākslas skolotājs