• EQF Home Page Icon

Qualification: Müüja-klienditeenindaja, tase 4

Müüja-klienditeenindaja, tase 4

Qualification Information

Müüja-klienditeenindaja töötab kaubandusettevõttes ja tema tööks on klientide teenindamine, kaupade käitlemine, müümine ja arveldamine.
Müüja-klienditeenindaja osaleb müügitöö korraldamisel ja meeskonnatöös, on teenindusvalmis,
täidab oma tööülesandeid nii tava- kui eriolukordades.
Müüja-klienditeenindaja vastutab oma tööülesannete täitmise eest ja on valmis juhendama teisi töötajaid oma vastutusala piires.

Müüja-klienditeenindajal on lisaks võimalik spetsialiseeruda kindlale kaubagrupile:
1) toidu- ja esmatarbekaubad;
2) aia- ja ehituskaubad;
3) garderoobikaubad;
4) vaba-aja kaubad;
5) elektroonika- ja bürookaubad.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Eesti Kaupmeeste Liit