• EQF Home Page Icon

Qualification: méhegészségügyi szakállatorvos

méhegészségügyi szakállatorvos

Qualification Information

Méhegészségügyi szakállatorvos képzése.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A végzett állatorvosok képesek lesznek

-       a méhészetekben a betegségek kártételének a csökkentésére, megelőzésére;

-       a különböző méhbetegségek diagnosztizálására, szükség esetén prevenciós terv kidolgozására vagy éppen ezeknek a betegségeknek a hatékony gyógykezelésére, szükség esetén mentesítésre;

-       a korszerű, egészséges táplálkozás részét képező méztermelés, élelmiszer-előállítás felügyeletét és a minőségbiztosítást is megfelelő szinten elvégezni.


Személyes adottságok, készségek:

-       objektivitás;

-       felelősségtudat;

-       elhivatottság;

-       döntésképesség;

-       pontosság;

-       önállóság;

-       gyakorlatias feladatértelmezés;

-       szervező- és rendszerezőkészség;

-       rugalmasság;

-       kreativitás;

-       intenzív munkavégzés;

-       eredményorientáltság.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók, korszerű tudás birtokában

-       a méhegészségügy állatorvosi feladatainak ellátására;

-       a szakigazgatás méhegészségügyi ismereteket is igénylő feladatainak ellátására;

-       a méznek és más méhészeti termékeknek mint élelmiszereknek és alapanyagoknak a biztonságos előállítása és forgalmazása terén felmerülő ellenőrzési feladatok ellátására

leszenek képesek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Állatorvostudományi Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Állatorvostudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education