• EQF Home Page Icon

Qualification: lovas-tanár (hippológus) és -szervező

lovas-tanár (hippológus) és -szervező

Qualification Information

 Kompetenciák:
  A lóval és a lovas sportokkal kapcsolatos kompetenciák:
* oktatás;
* szervezés;
* marketing;
* pályázati tevékenység;
* a szakági kiegészítő képzésben való részvétel nyomán pályaépítői és versenybírói feladatok ellátása.

    Tudáselemek:
* állategészségügyi és -tenyésztési ismeretek;
* közgazdasági ismeretek;
* lovassport ismeretek.

    Megszerezhető ismertek:
* anatómiai, állatélettani, állattenyésztési, takarmányozási és állat-egészségügyi, valamint
* a lovas ágazatra vonatkozó közgazdasági jellegű tudáselemek mellett
* a lovas ipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes ismeretek.

    Személyes adottságok és készségek:
* problémafelismerő és -megoldó képesség;
* logikus gondolkodásmód

    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A hallgatók a megszerzett, a fentebb részletezett ismereteken és képességeken alapuló szakképzettség birtokában oktatóként, szervezőként és/vagy üzemi vezetőként alkotó módon tudnak bekapcsolódni a lovas ipar valamennyi szakágának a munkájába, miközben egy általuk választott szakágban az átlagosnál elmélyültebb gyakorlati ismeretekre is szert tesznek, illetve a ráépített szakági kiegészítő képzés nyomán pályaépítői, versenybírói feladatokra is alkalmassá válnak.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Állatorvostudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education