• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lokförare

Lokförare

Course Information

Utbildningen till lokförare vid Trafikverksskolan i Ängelholm genomförs som Yrkeshögskola (Yh) och omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 Yh-poäng. Under utbildningen får du möjlighet att genomgå prov för förarbevis. Efter Yh-examen ska du ha kompetens att framföra tåg under överinseende av en erfaren förare samt vara anställningsbar hos ett järnvägsföretag för att få kompletterande utbildning och jobb som lokförare.Trafikverksskolan i Ängelholm har samarbetat med järnvägsföretagen i Sverige för att utveckla lokförarutbildningens mål och innehåll som är fördelat på 16 olika delkurser. Detta gör att utbildningen leder till rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser och utgör en väl förankrad grund för din framtida anställning som lokförare. Delkurserna omfattar främst studier om säkerhet på järnväg och de regelverk som omger lokförarens vardag. Men även viss teknisk utbildning för att du ska kunna ta del av ett järnvägsföretags efterföljande kompletterande utbildning.120 av studiedagarna är förlagda till en unik utbildningsmiljö vid Trafikverksskolan i Ängelholm. Här har vi tillgång till bangård och spår, järnvägsfordon, järnvägsmuseum, kunnig och erfaren personal inom hela järnvägssektorn och utrustning för praktiska övningar. De övriga 100 studiedagarna utgörs av ”lärande i arbetet” (LIA), som praktiken i samarbete med blivande arbetsgivare kallas. Undervisningen på Trafikverksskolan kännetecknas av att de teoretiska utbildningsmomenten varvas med praktiska övningar och tillämpningar i skolans övningsanläggning. Utbildningen bedrivs ofta i mindre grupper, exempelvis under färdighetsträningen i våra tågsimulatorer. Vi gör även studiebesök på andra orter.Under tre olika perioder (5 + 10 + 5 veckor) praktiserar du hos olika järnvägsföretag för att inhämtade kunskaper lättare ska omvandlas till konkreta färdigheter och kompetenser. Dessa perioder kallas LIA (= lärande i arbetet). Järnvägsföretag som medverkar i utbildningen svarar för praktikplatserna och du följer då en lokförares vanliga arbetsschema. Yh-utbildningen är en eftergymnasial utbildning precis som högskola och universitet. Som studerande kan du därför söka ekonomiskt stöd (bidrag och lån) via CSN. Själva utbildningen är kostnadsfri, men du får själv bekosta viss kurslitteratur liksom boende, resor och uppehälle under studietiden.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-03-01
Admission Procedure: 

Provider Information

Provider Name: 
Ängelholms kommun Vuxenutbildning
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Ängelholms kommun Vuxenutbildning, Lärkgatan 6 26232 Ängelholm, mathias.jostvik@engelholm.se, www.trafikverksskolan.se