• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Logopedian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Logopedian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Logopedian maisteriohjelma sisältää logopedian syventävät opinnot. Niiden lisäksi suoritetaan valinnaisia opintoja.

Maisteriopinnot sisältävät syventäviä teoriaopintoja puheen, kielen ja viestinnän häiriöistä sekä niiden tutkimisesta ja kuntoutuksesta. Lisäksi maisteriopintoihin kuuluu metodiopintoja ja käytännön harjoitteluja. Harjoittelujaksoja on maisteriopinnoissa kaksi, joista toinen on neljän kuukauden mittainen kokopäiväinen harjoittelu. Harjoitteluissa opiskelijat soveltavat teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa.

Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat:

  • vuorovaikutus
  • kuntoutus
  • puheen, kielen ja kommunikaation sekä niiden häiriöiden tutkimus

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Medicine
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 63, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 63, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
+358 2941 24140
P.O. Box 63
FI-00014 University of Helsinki
Finland

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Valmistuttuasi filosofian maisteriksi logopedian koulutuksesta:

  • voit toimia puheterapeuttina
  • ymmärrät puheen, kielen ja kommunikaation ongelmia sekä niiden hoitoa
  • olet puheen, kielen ja kommunikaation ongelmien havaitsemisen ja kuntoutuksen asiantuntija

Logopedia on puhetta, kieltä ja laaja-alaisesti ihmisten välistä kommunikaatiota tarkasteleva oppiaine. Koulutuksen aikana opiskelijat perehtyvät sekä kielellisen että ei-kielellisen kommunikaation normaaliin kehitykseen, toimintaan ja häiriöihin. Ymmärtääkseen puhetta, kieltä ja kommunikaatiota logopedian opiskelijat perehtyvät myös ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen rakenteeseen, kehitykseen ja toimintaan sekä niiden häiriötiloihin. Logopedian koulutuksessa opiskellaan logopedian lisäksi lääketiedettä, kielitiedettä ja psykologiaa.

Suorittamalla logopedian koulutuksessa humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot voit hankkia laillistetun puheterapeutin pätevyyden.