• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Logopēdija - Prof. bak. studijas

Logopēdija - Prof. bak. studijas

Course Information

Programmas saturs

Logopēdijas pamatjautājumi; Bērnu logopēdija; Audioloģija un balss traucējumi; Skolas logopēdija (rakstu valodas traucējumi); Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos (alternatīvā un augmentatīvā komunikācija); Pieaugušo (klīniskā) logopēdija u. c.

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

- strādāt vispārējās vai speciālās izglītības iestādē, privātpraksē, nodrošinot logopēdisko palīdzību jebkura vecuma klientiem
- turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Karjeras konsultants, Mūzikas terapijau. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE latviešu valodā un svešvalodā (vai starptautiskā testa (ST) vērtējums svešvalodā): gada atzīme (atestātā/diplomā) latviešu valodā un bioloģijā vai dabaszinātnēs. Papildus 2 punktus iegūst par vērtējumu CE bioloģijā.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1520 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Liepājas Universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
63423568 (rektorāts); 63426249 (studiju daļa)
liepu@liepu.lv
www.liepu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs logopēdijā; Skolotājs logopēds