• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Logistični tehnik

Logistični tehnik

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
samostojno načrtovanje in organiziranje prevoza tovora v vseh vejah prometa;
usmerjanje blagovnih tokov glede na zakonsko predpisane zahteve, ki so vezane na blago (carinsko blago, blago, ki je sproščeno v prosti promet, nevarno blago, ki ga je potrebno skladiščiti pod posebnim režimom ipd.);
pakiranje, skladiščenje, komisioniranje, elektronsko označevanje ter deklariranje blaga v logističnih in prodajnih centrih;
poznavanje in upoštevanje notranjih in mednarodnih pravnih virov za ravnanje z blagom v prometu, transportu in logistiki;
poznavanje postopkov zavarovanja v posameznih prometnih podsistemih in sklepanje transportnih zavarovanj;
uporabo načel preventivnega in defenzivnega obnašanja v prometu in zagotavljanja varnosti v vseh prometnih podsistemih in logističnih procesih;
načrtovanje prometnih tokov in prometne signalizacije;
uporabo in izpolnjevanje transportne dokumentacije, vodenje logistične korespondence in izdelavo, branje in razumevanje enostavne tehniške dokumentacije;
pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov;
sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki v domačem in vsaj dveh tujih jezikih;
uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem področju (urejevalnik teksta in preglednic, elektronska pošta, vodenje logističnih procesov, skladiščni informacijski sistemi, upravljanje in načrtovanje prometa,..);
razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij;
organizacijo specifičnih prevozov (nevarne snovi, hitro pokvarljivi tovori, izredni tovori).

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

240 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: sc@scng.si
Spletni naslov: http://www.scng.si/
Telefon: (+386) 05 3308702

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 4
5000, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija