• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Likovna pedagogika (Art Education)

Likovna pedagogika (Art Education)

Course Information

Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Študent pridobi naslednje kompetence: temeljno poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb, celostno pojmovanje otroka; temeljno poznavanje vsebine in metodike področja; sposobnost za reševanje konkretnih manjših delovnih problemov z uporabo osnovnih znanstvenih metod in postopkov; poznavanje, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter vsebinskih in didaktičnih zakonitosti pouka v osnovni in srednji šoli na področju likovne vzgoje in likovne umetnosti ob mentorjevem vodenju; razumevanje in uporaba temeljnih specialnodidaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev v osnovni in srednji šoli; koherentno obvladanje temeljnega znanja in ob pomoči sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije; zmožnosti uporabe širokega spektra strategij poučevanja in učenj. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat.pef@um.si
Spletni naslov: http://www.pef.um.si/
Telefon: (+386) 02 229 36 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
profesor likovne pedagogike (UN) - profesorica likovne pedagogike (UN)
Other Qualification Awarded Term:

prof. lik. ped. (UN)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica Ivanke Uranjek 006, Žalec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija