• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus

Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus

Course Information

OSAAMISEN KEHITTYMINEN

Liikunnanohjaajakoulutuksessa pääset kehittämään seuraavia osaamisalueita: liikuntaosaaminen, ihmisen hyvinvointi- ja terveysliikuntaosaaminen, pedagoginen ja liikuntadidaktinen osaaminen, liikunnan yhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaaminen sekä aktiviteettimatkailuosaaminen.

SISÄLTÖ

Ammattiopinnoissa tuotteistat liikuntapalveluita, toteutat projekteja ja tapahtumia, ohjaat liikuntataitoja sekä toteutat liikunta- ja ravintoneuvontaa. Syventäviä kokonaisuuksia ovat liikuntapalvelut (hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta), Activity Tourism ja Wellbeing Tourism, yrittäjyys ja International Studies Abroad. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen vahvistuu tekemällä 15 op:n laajuinen opinnäytetyö. Harjoittelut, Orientoiva (12 op) ja Syventävä (18 op), suoritetaan erilaisissa liikunnan toimintaympäristöissä kotimaassa ja/ tai ulkomailla.

ÄLYKKÄÄT RATKAISUT JA ELÄMYKSELLISET AKTIVITEETIT 

Koulutuksen sisältö noudattaa KAMK'24 strategiaa: "Suomen älykkäin korkeakoulu". KAMK suuntaa toimintaansa yhden, toimintaa läpileikkaavan profiilin "älykkäät ratkaisut" avulla. Älykkäillä ratkaisuilla tarkoitetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäksi kykyä tehdä oikeita asioita oikein. Yksi KAMK:n osaamisalueista on valtakunnallisesti ainutlaatuinen aktiviteettimatkailun osaamisalue, joka yhdistää liikunnan ja matkailun koulutuksen saman "sateenvarjon" alle. Osaamisalueen vahvuusala on elämykselliset aktiviteetit, joka tarkoittaa elämyksellisten ja liiketaloudellisesti kannattavien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.  

Liikunnanohjaajakoulutuksen opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Start Date: 
29.08.17
Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaani University of Applied Sciences, School of Sports
Provider Contact Info: 

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI
Kajaani University of Applied Sciences, School of Sports
hakijapalvelut@kamk.fi
PL 52, 87101, KAJAANI
044 7101 625
08 6189 9603

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Liikunnanohjaaja (AMK)
Qualification awarded description:

ÄLYLLÄ JA ILOLLA LIIKUNNANOHJAAJAKSI!

Liikunnanohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija kehittyy liikunta-alan asiantuntijaksi ymmärtäen liikunnan olennaiseksi osaksi yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Ammatillinen osaaminen perustuu monitieteiseen tietoperustaan, käytännön osaamiseen sekä vuorovaikutustaitoihin. Liikunnanohjaaja (amk) kykenee työskentelemään itsenäisesti liikunta-alan asiantuntijatehtävissä esim. seuraavilla alueilla: liikunnan hyvinvointiosaaminen, yrittäjyys ja liikuntajohtaminen sekä aktiviteettimatkailu. Hän kykenee kehittämään liikunta-alaa johtamalla ammatillisia tehtäviä ja hankkeita sekä toimimaan monialaisissa ja- ammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI