• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, Kokkola, kauppatieteiden maisteri (2v)

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma, Kokkola, kauppatieteiden maisteri (2v)

Course Information

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman kolme keskeistä teemaa ovat:

 

  1. Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
  2. Henkilöstöjohtaminen
  3. Vastuullinen organisaatio ja hallinto

 

Liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen teema- kokonaisuudessa käsitellään aivan uuden liiketoiminnan tai jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä. Lähtökohtana on tuote- tai palveluinnovaatio. Opintojaksoilla käsitellään muun muassa toimintaympäristön ja oman toiminnan tutkimista (mm. tiedon hankinta ja analysointi), innovatiivisuuden ja innovaatioiden johtamista, sekä uusien tuotteiden ja palveluiden liiketoiminnallistamisen käynnistämiseen liittyviä juridisia kysymyksiä.

Henkilöstöjohtamisen teema-alueella käsitellään henkilöstöstrategiaa kiinteänä osana yritysten liiketoimintastrategiaa ja tarkastelun kohteena ovat muun muassa henkilöstövoimavarojen joustavuuden ja pysyvyyden välisten jännitteiden hallinta, osaamisen uudistamisen ja kehittämisen vaihtoehdot sekä henkilöstöjohtamisen vastuullisuus.

Vastuullinen organisaatio ja hallinto teema-alueessa korostetaan hyvän liiketavan sekä oikeudellisten normien noudattamisen merkitystä. Vastuullisen liiketoiminnan tarkoitus on saavuttaa taloudellista menestystä tavoilla, jotka kunnioittavat eettisiä arvoja ja ottavat huomioon ihmiset, yhteisöt sekä luonnon ja ympäristön. Vastuunkantoa säädellään yhä yksityiskohtaisemmin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja yritysten kykyä toimia säädösten puitteissa seurataan viranomaistoiminnan ohella tehokkaasti nykyään myös sosiaalisessa mediassa. Juridinen vastuu yrityksen toiminnan oikeellisuudesta muodostaa perustan sekä taloudelliselle että sosiaaliselle, mutta lisäksi myös ekologiselle vastuulle.

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa huomioidaan erityisesti aikuisten, työelämässä olevien opiskelijoiden tarpeet. Opintokokonaisuuksien toteutuksessa käytetään tehokkaasti digitaalista oppimisympäristöä. Lähijaksot toteutetaan work-shopeina, joissa keskiössä on tiedon prosessointi ja soveltaminen sekä vertaisoppiminen erilaisten ryhmä- ja yhteistyömenetelmien tuella.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Vaasa, Faculty of Business Studies
Provider Contact Info: 

029 449 8162
University of Vaasa, Faculty of Business Studies
hakijapalvelut@uva.fi
information@uva.fi
PL 700, 65101, VAASA
Wolffintie 34, 65200, VAASA
Wolffintie 34
FI-65200 Vaasa
Finland
P.O.Box 700
FI-65101 Vaasa
Finland
+358 29 449 8134

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Kauppatieteiden maisteri
Qualification awarded description:

Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta kouluttaa kauppatieteellisen alan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä, joilla on hyvät valmiudet työskennellä vaativissa yritys- ja elinkeinoelämän tehtävissä kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kauppatieteen alalta valmistuneita kuvaavat mm. seuraavat ominaisuudet: kansainvälisyys, oma-aloitteisuus, innovatiivisuus, yhteistyökykyisyys ja ongelmanratkaisukyky.

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiuksia yritysten kehittämistehtäviin, kykyä analysoida yritysten kehittämistarpeita, organisoida ja toteuttaa kehittämistoimintaa, arvioida sen vaikuttavuutta ja luoda organisaatioon toimintamalleja ja –käytänteitä, joiden varassa organisaatio oppii ja kehittyy jatkuvasti vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa. Maisteriohjelma tarjoaa johtamisen ja erityisesti henkilöstöjohtamisen osaamista yritystoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Ohjelma tarjoaa hyvän tiedollisen perustan ymmärtää liiketoiminnan kestävän kehittämisen problematiikkaa verkottuvassa ja dynaamisessa toimintaympäristössä.

Modernit opetusmetodit, joustavat opintojärjestelyt, intensiivijaksoina järjestettävä lähiopetus ja verkkokurssit mahdollistavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen myös motivoituneille työelämässä oleville opiskelijoille. Lähiopetus järjestetään pääosin perjantai-iltaisin ja lauantaisin Kokkolan yliopistokeskuksessa. Joustavien opetusmenetelmien vuoksi tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on 3 vuotta.

Maisteriohjelmaan voi hakea maisterihaussa, jos on suorittanut soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Wolffintie 34, 65200, VAASA