• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lietišķās informācijas tehnoloģijas - 1. līm. prof. studijas

Lietišķās informācijas tehnoloģijas - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

Sagatavot 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa programmā “Lietišķās informācijas tehnoloģijas” konkurētspējīgus speciālistus ar plašām zināšanām datorsistēmu un datortīklutehnoloģiju teorijā un vispārīgajos ekonomikas priekšmetos, kā arī padziļināt zināšanas datorsistēmu un datortīklu projektēšanā, konfigurēšanā un administrēšanā, informācijas aizsardzības un drošības nodrošināšanā, attīstīt analītisko domāšanu un pilnveidot pētniecības darba iemaņas; sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus datorsistēmu un datortīklu nozarē ar profesionālām prasmēm datorsistēmu undatortīklu administrēšanas, programmēšanas un Web tehnoloģiju jomā.

Specializācijas:

• Datorsistēmu administrēšana un drošība,
• Lietišķās datormodelēšanas sistēmas,
• WEB tehnoloģiju informācijas sistēmas.

Galvenie studiju priekšmeti: Algoritmēšana un programmēšāna, Datorgrafika, Datoru tīkli un telekomunikācijas, Datoru arhitektūra un operētājsistēmas, Datu bāzes tehnoloģijas, Elektrotehnika un elektronika, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā komunikācija, Matemātika, Programmatūras rīki, Uzņēmejdarbība, Vides drošības vadība.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE - latviešu valodā un svešvalodā (vai starptautiskā testa (ST) vērtējums svešvalodā). Reflektanti, kuri nav kārtojuši minētos centralizētos eksāmenus, iesniedz centralizētā eksāmena sertifikātu vienā no šādiem mācību priekšmetiem – matemātika, biznesa ekonomikas pamati, dabaszinības, bioloģija, fizika, ķīmija, kultūras vēsture.

Costs: 

2000 EUR gadā (pilna laika); 1850 EUR gadā (nepilna laika) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Provider Contact Info: 

Lomonosova iela 1-7.korpuss, Rīga, LV-1019
67100607; 22044048; 67100549
isma@isma.lv
www.isma.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Datorsistēmu un datortīklu administrators