• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lielo datu analīze - Mag. studijas

Lielo datu analīze - Mag. studijas

Course Information

Maģistra studiju programma “Lielo datu analīze” (Big Data Analisys) sagatavo speciālistus, kas pārzina lielo datu ieguves, vadības un dažādas analīzes metodes, lai elektroniskās vides un dažādu ierīču savāktos datus varētu izmantot vairāku tautsaimniecības nozaru attīstībai. Šī strauji augošā joma spēlē lielu lomu kā valsts, tā arī komerciālā jomā.

Pirmā lielo datu analīzes programma Latvijā, kas piedāvā apgūt šo jauno un vairākās tautsaimniecības nozarēs pieprasīto specialitāti. Pasniedzēju kolektīvu veido akadēmiskie mācībspēki sadarbībā ar nozares professionāļiem. Studiju laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas lielo datu apstrādē un analīzē, un tiek sagatavoti pieprasīti speciālisti darbam valsts un pašvaldības institūcijās, finanšu institūcijās un citās jomās, kur nepieciešamas prasmes un kompetence lielo datu apstrādē un analīzē gan Latvijā, gan ārzemēs atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek pielietotas šajā jomā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Profesionālais bakalaura grāds IT, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, finansēs un citās eksaktajās zinātnēs ar augstākās matemātikas studijām.

Costs: 

2600 EUR gadā (studijas latviešu valodā); 3500 EUR gadā (studijas angļu valodā) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Provider Contact Info: 

Meža iela 3, Rīga, LV-1048
67500265
riseba@riseba.lv
www.riseba.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu maģistrs