• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lesarstvo

Lesarstvo

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa:
izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja lesarstva,
pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s področja lesarstva,
pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja s področij lesarstva in oblikovati celostni pogled na razvoj stroke,
pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod in uporabo strokovne literature pri reševanju strokovnih problemov,
oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve ter reševanje konkretne strokovne problematike,
oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: vss@sc-nm.si
Spletni naslov: http://www.ecnm.si/
Telefon: (+386) 07 393 21 82

Course Locations

Reference Data

Course address:

Šegova ulica 112
8000, Novo mesto

Course location information:

Slovenija