• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Latin

Latin

Course Information

Du får undervisning i romersk politik og samfundsstruktur, og du kommer til at læse, oversætte, fortolke og analysere flere forskellige typer af latinske tekster.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning, men du vil også kunne blive ansat på biblioteker, museer eller forlag. Nogle arbejder desuden med sprog og retorik i private og offentlige virksomheder.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen handler primært om latinsk sprog, litteratur og kultur i antikken og i middelalderen. Du lærer herunder om romerriget.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i latin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, græsk A og latin A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået.Bemærk: Hvis du ikke har græsk A og latin A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02