• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Landskabsarkitektur

Landskabsarkitektur

Course Information

Undervisningen veksler mellem de teoretiske og praktiske aspekter af by- og landskabsplanlægning. Du får viden om naturens processer og en samfundsmæssig forståelse af landskabets betydning.Med en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for landskabsdesign, byplanlægning og naturforvaltning.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen i landskabsarkitektur kombinerer kunstneriske og naturvidenskabelige fag. Du lærer at planlægge og forme byer og grønne anlæg ud fra fx hensyn til miljøet og bæredygtige principper.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Den adgangsgivende eksamen kan i særlige tilfælde erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02