• EQF Home Page Icon

Qualification: lótenyésztő tanácsadó

lótenyésztő tanácsadó

Qualification Information

Általános kompetenciák:
A szakon végzett hallgató elsajátítja:
- a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmódot,
- a rendszerszerű és integrált szemléletmódot,
- az információ- és az ismeretfeldolgozás képességét.
Szakmai kompetenciák:
A szakon végzett hallgató
- komplex és átfogó szakmai ismeretei révén a gyakorlat számára is átadható lótenyésztési ismeretekkel rendelkezik,
- korszerű anatómiai, élettani, genetikai, tartástechnológiai és takarmányozási tudása, valamint a lófajták, a lóhasználat és a lovak tenyésztésszervezésének keretei ismeretében képes lótenyésztési kérdésekben dönteni, a tenyésztést irányítani.
Tudáselemek:
A ló anatómiája és élettana, a ló küllemtana, lófajták és fenntartásuk, lovak szaporodásbiológiája, lóegészségtan, lovak takarmányozása, lótartás-technológia, lóhasználat és edzéselmélet, tenyésztésszervezés, lókereskedelem, a lótenyésztés jogi környezete.
Megszerezhető ismeretek:
- biológiai és természettudományos alapismeretek és azok lótenyésztési alkalmazása,
- a lótenyésztés jogi hátterének, jelenlegi fő kérdéseinek, irányvonalainak ismerete,
- a lótartással kapcsolatos teendők (takarmánytermesztés és takarmányozás), a betegségek megelőzése, szaporodásbiológiai kérdések, a lovak edzése – ismerete.
Személyes adottságok:
- szakmai igényesség, igény és késztetés a szakmaspecifikus elméleti és gyakorlati technológiai fejlődés követésére és annak a saját szakmai munkában történő alkalmazására,
- képesség az új technológiák értékelő elemzésére, beállítására és eredményes alkalmazására,
- intenzív érdeklődés a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt, céltudatos, tervszerű és állandó önfejlesztés,
- állatszeretet,
- integráló és analizáló készség; jó kommunikációs készség; gazdasági érzék.
Készségek:
- lovakkal kapcsolatos tevékenységek végzése a lótenyésztés- és tartás jogi és gazdasági feltételrendszerének ismeretében,
- elemző, értékelő készség,
- az állattenyésztési vizsgálatokban alkalmazható statisztikai módszerek használata,
- a kapcsolódó számítógépes programok felhasználói szintű használata.
Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:
- szaktanácsadás a lótenyésztőknek gyakorlati tenyésztési és tartástechnológiai kérdésekben,
- részvétel a lótenyésztés irányításában; lovas vállalkozások irányítása.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education