• EQF Home Page Icon

Qualification: ló-egészségügyi szakállatorvos

ló-egészségügyi szakállatorvos

Qualification Information

 Általános kompetenciák:
* gyógyító-megelőző állatorvosi tevékenység;
* szervezés;
* marketing;
* pályázati tevékenység.

   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
* állatorvosi ismeretek;
* tenyésztési ismeretek;
* takarmányozási ismeretek;
* állatvédelmi ismeretek.

   Személyes adottságok és készségek:
* elméleti ismeretanyag bővülése;
* gyakorlati ismeretanyag bővülése;
* problémafelismerő és -megoldó képesség;
* publikációs készség és ismeret.

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:
A ló-egészségügyi szakállatorvosok az alapismeretek kibővítése mellett (pl. gyógyszertan, lótenyésztés, takarmányozástan, anatómia), a klinikai gyakorlat több területén, különösen a ló-belgyógyászat, sebészet, szülészet ismeretanyagát felhasználva versenyképesebbé válnak hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Emellett a ló-egészségügyi szakállatorvosok jelentős szerepet tölthetnek be az igazságügyi állatorvostani (szavatossági esetek) és állategészségügyi (lószállítás) eljárások lebonyolításában.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Állatorvostudományi Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Állatorvostudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education