• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lærings- og oplevelsesteknologi

Lærings- og oplevelsesteknologi

Course Information

Du lærer fx om, hvordan man ved hjælp af mikroprocessorer, lys, lyd, kunstig intelligens og anden robotteknologi kan gøre materialer mere levende og intelligente.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i forskellige brancher, både i private virksomheder og inden for den offentlige sektor.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På ingeniøuddannelsen lærer du bl.a. at udvikle computerspil og legeredskaber til børn, undervisningsplatforme til virksomheder eller spil og hjælpemidler til fremtidens mobiltelefoner.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, matematik A, engelsk B og fysik B. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Syddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)
Provider Contact Info: 

Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Course Locations

Reference Data

Course address:

Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Course location information:

DK03