• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lærer i folkeskolen

Lærer i folkeskolen

Course Information

På uddannelsen lærer du at planlægge din undervisning både fagligt og pædagogisk. Du får viden om de fag, du senere skal undervise i, og du lærer at formidle din viden til børn og unge på forskellige klassetrin. Der indgår flere praktikperioder i uddannelsesforløbet.De fleste lærere får arbejde i folkeskolen, på en privatskole eller på en efterskole. Men læreruddannelsen åbner også for jobmuligheder inden for det private erhvervsliv, f.eks. som konsulent eller vejleder.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Som folkeskolelærer skal du kunne lide at have med børn og unge at gøre. Du skal have lyst til at være på og at arbejde tæt sammen med andre mennesker.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på læreruddannelsen skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller euxGymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)Eventuelt en udenlandsk eller international gymnasial uddannelseBemærk: Der blev i 2013 indført skærpede adgangskrav til læreruddannelsen.For at blive optaget gennem kvote 1 skal det justerede karaktergennemsnit (karaktergennemsnit plus evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau) i din gymnasiale uddannelse være på mindst 7,0.Har du under 7 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart og flere fag på A-niveau) – eller er du ikke sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal du søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.Ud over kravet om en adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til undervisningsfagene. Læs mere om adgang til undervisningsfag.Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til de undervisningsfag, du er interesseret i, har du mulighed for at søge om individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.Har du ikke på forhånd de nødvendige faglige forudsætninger for at følge et bestemt undervisningsfag, kan du kvalificere dig gennem gymnasial supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Læreruddannelsen Zahle - UCC (UCC Lærer Zahle)
Provider Contact Info: 

Linnesgade 2, 1361 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Linnesgade 2, 1361 København K

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Nyelandsvej 27, 2000 Frederiksberg

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Svinget 5, 7620 Lemvig

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Snorrebakken 66, 3700 Rønne

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Middelfartvej 180, Postboks 693, 5200 Odense V

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Dalgas Allé 20, 7800 Skive

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Trøjborgvej 82, 8200 Aarhus N

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Skolevangen 45, 9800 Hjørring

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Lembckesvej 7, 6100 Haderslev

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Mørkhøj Parkalle 5, 2860 Søborg

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Kuskevej 1A, 4760 Vordingborg

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg SØ

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Vejlevej 2, 7300 Jelling

Course location information:

DK03