• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lærer fra Den frie Lærerskole

Lærer fra Den frie Lærerskole

Course Information

På uddannelsen får du færdigheder i både undervisning, folkestyre og højskoleliv. Selvom uddannelsen består af en række obligatoriske fag såsom pædagogik, psykologi og kommunikation, har du som studerende stor medindflydelse på, hvordan undervisningen bliver tilrettelagt.Med en uddannelse til lærer fra Den frie Lærerskole kan du søge job som lærer ved friskoler, efterskoler og højskoler. Du vil være kvalificeret til at undervise, men samtidig også til at deltage i beslutningsprocesserne på skolen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

En uddannelse til lærer fra Den frie Lærerskole indeholder fire år på skole og et år i praktik på en af de frie skoler.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget skal du have gået 10 år i skole og være fyldt 20 år. Du skal endvidere kunne dokumentere, at du har haft mindst et års erhvervsarbejde, højskoleophold, rejse eller lignende.De fleste studerende har en studenter- eller hf-eksamen, og undervisningen i fagene begynder på et niveau, der svarer til en afsluttet gymnasial uddannelse.Det er ikke en betingelse at have en bestået gymnasial eksamen for at blive optaget, men din forudgående skolegang skal godtgøre et niveau i fagene dansk, engelsk, matematik og historie/samfundsfag, der svarer til gymnasial eksamen.Der lægges stor vægt på, at du har erfaring fra fx uddannelse og arbejde. Skolen afgør, om du kan optages.

Costs: 

Undervisningen (inkl. kost) koster ca. 22.230 kr. pr. skoleår plus 2-3.000 kr til bøger og materialer. Til skolen er knyttet kollegier, hvor du kan bo under uddannelsen.I praktikåret får du løn af praktikskolen. Du kan søge SU til den øvrige del af uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Den Frie Lærerskole (Frie Lærerskole)
Provider Contact Info: 

Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge

Course Locations

Reference Data

Course address:

Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge

Course location information:

DK03