• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kvantitativne finance in aktuarstvo (Quantitative finance and actuarial sciences)

Kvantitativne finance in aktuarstvo (Quantitative finance and actuarial sciences)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. S sodobnim aplikativnim programom, ki zajema področji kvantitativnih financ in aktuarstva, bo diplomant pripravljen na praktične in zahtevne izzive aktuarstva, upravljanja finančnega premoženja in obvladovanja finančnih tveganj. V globalni finančni krizi se spreminja institucionalni in regulatorni okvir, kar spreminja nekatere predpostavke matematičnih modelov v financah. Sposobnost prilagajanja zahtevnih analitičnih in modelskih pristopov k trenutnim problemom v financah postaja vedno pomembnejša konkurenčna prednost zaposlenih v finančnem sektorju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (po Iscedovo klasifikacijo spadajo med družboslovne vede (31) Matematika in statistika (46) in tiste, ki po klasifikaciji Klasius spadajo med: Ekonomija (314), Fizika (440), Fizika in astronomija (441)) in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih (nesorodnih) strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Matematika za poslovne in ekonomske vede (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij po Iscedovo klasifikacijo spadajo med družboslovne vede (31) Matematika in statistika (46) in tiste, ki po klasifikaciji Klasius spadajo med: Ekonomija (314), Fizika (440), Fizika in astronomija (441)).
POGOJ ZA VPIS: Končan dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti študent opravi pred vpisom na podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Matematika za poslovne in ekonomske vede (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna oceno prve stopnje študija oz. dodiplomskega študija (100%).
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa vloži prošnjo z dokazili o opravljenih obveznostih na dosedanjem magistrskem študiju in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na magistrski študijski program. O prošnji za prehod odloča Komisija za študijske zadeve Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Prepis v program predvideva možnost priznanja vsebin predhodno opravljenih izpitov predmetov, ki se morajo, skladno z Izpitnim pravilnikom EFUL, v 75% vsebinsko skladati z vsebino predmetov programa, na katerega se študent vpisuje oz. prepisuje. V kolikor gre za skladne vsebine vseh predmetov programa v predvidenem obsegu, se študentu lahko priznajo vsi opravljeni izpiti (90 ECTS kreditnih točk). Za študente iz sorodnih usmeritev, ki dosegajo zadostno število ECTS kreditnih točk, vendar se vsebine predmetov vsebinsko ne prekrivajo v predpisanem obsegu, Komisija za študijske zadeve določi predmete programa, ki jih mora
študent opraviti za 1. in za 2. letnik. Za dokončanje programa mora napisati tudi magistrsko delo, ki se vrednoti s 30 ECTS kreditnimi točkami. Predmete omenjena Komisija določi glede na vsebino in obseg predhodno opravljenih obveznosti na podlagi potrjenih učnih načrtov ter potrdila o opravljenih izpitih.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti ekonomskih in poslovnih področij (usmeritev) s predhodno končano staro štiriletno univerzitetno izobrazbo. Za dokončanje morajo opraviti štiri predmete (en predmet tipa 9, dva predmeta tipa 10, en predmet tipa 11) in magistrsko delo. Kandidati se vpišejo neposredno v 2. letnik programa.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ef.uni-lj.si
Spletni naslov: www.ef.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 5892 400

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister ekonomskih ved - magistrica ekonomskih ved
Other Qualification Awarded Term:

mag. ekon. ved

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 002, Postojna

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Škalska cesta 007, Slovenske Konjice

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg svobode 011A, Trbovlje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mestni trg 002, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 001, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Dalmatinova ulica 008, Krško

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 017, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 002, Trebnje

Course location information:

Slovenija