• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kunnossapito

Kunnossapito

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- kykenee taloudelliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn
- noudattaa alansa työturvallisuus-, ympäristö- ja työlakeja
- hallitsee tiedonkäsittelyjärjestelmiä
- tuntee materiaaleja ja niiden työstöominaisuuksia
- osaa lukea työpiirustuksia ja osaluetteloita
- osaa tarpeelliset mittaus-, nosto- ja siirtotyöt ja niitä koskevat määräykset
- pystyy käyttämään leikkureita ja levytyökoneita
- kykenee tarvittaviin sahaus-, hionta-, poraus-, kierteistys- ja ruuviliitostöihin sekä putken taivuttamiseen
- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot

Tutkinnon suorittaneet pystyvät työskentelemään vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)
Provider Contact Info: 

017 272 5251
0401778518
Asevelikatu 4, 74100, IISALMI

Course Locations

Reference Data

Course address:

Asevelikatu 4, 74100, IISALMI