• EQF Home Page Icon

Qualification: kulturális menedzser

kulturális menedzser

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:

* a gazdasági és politikai intézményrendszerben a kultúra érdekinek közvetítése, az alkotások, programok és intézmények menedzselése;

* végzettek alkalmazni tudják a leginkább megfelelő menedzsment-eszközöket, technikákat, ill. műszakilag, gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseket hozhatnak a kulturális vezetés területén.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

* gazdasági, vállalkozási, jogi, marketing, vezetési és szervezési ismeretek;

* a végzett kulturális menedzserek tisztában lesznek az alábbi fogalmak fontosságával, és tudják, hogy mely eszközöket mikor és hogyan használják:

– marketing-megközelítés, nézőközönséggel, résztvevőkkel való kapcsolat;

– beszerzési marketing;

– szponzorálás, PR megközelítés: szponzori szerződések és ellentételezés, sajtókapcsolatok, a reklámon kívüli marketingkommunikációs eszközök;

– finanszírozás: támogatási rendszerek, pályázatírás, források, jegy-árképzés;

– projekt-menedzsment megközelítés;

– médiakapcsolatok: publicitás biztosítása, a projekt médiaproduktummá alakítása;

– a vállalati küldetés, misszió megfogalmazása a kulturális vállalkozásoknál;

– az üzleti stratégia jelentősége és kialakítása;

– a vezetés, a vezetők feladatai egy kulturális vállalkozás irányítása során.

  Személyes adottságok:

* nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt;

* a kultúrák közötti kommunikáció iránti pozitív attitűd kialakítása.

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A kulturális menedzser elemző-kutató, tervező, irányító és szervező munkakört lát el, a kultúra költségvetési, non-profit és profitorientált munkaterületein egyaránt (állami, önkormányzati, civil non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok) kulturális művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, tömegkommunikációs munkaterületek, kulturális vállalkozások).

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Edutus Főiskola

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education