• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kultūras un starpkultūru studijas (Uzņemšanas gads tiks precizēts) - Mag. studijas

Kultūras un starpkultūru studijas (Uzņemšanas gads tiks precizēts) - Mag. studijas

Course Information

Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogramma.

Apakšprogrammas studējošie iegūst padziļinātas zināšanas par modernās un postmodernās kultūras daudzveidīgajiem aspektiem. Īpaša uzmanība apakšprogrammā pievērsta starpkultūru studijām, tādējādi paplašinot gan studiju spektru, gan darba iespējas, studijas beidzot. Apakšprogrammas struktūrā iekļauti kursu bloki, kas izkopj studējošā teorētiskās spējas un praktiskās iemaņas, ļauj studentiem likt lietā svešvalodu zināšanas un parādīt sagatavotību diplomātisko attiecību darbam starptautiskajā kultūras vidē un liela mēroga kultūras projektu īstenošanā.

Programmas veiksmīgai realizācijai Akadēmija sadarbojas ar kultūras organizācijām un radošām apvienībām. Atsevišķu studiju kursu augstvērtīgai īstenošanai tiek pieaicināti ārvalstu viesdocētāji.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Augstākā akadēmiskā izglītība - bakalaura grāds. Tests angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei; tests zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē; pārrunas.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1900 EUR pirmajā studiju gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Kultūras akadēmija
Provider Contact Info: 

Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
67140175
info@lka.edu.lv
www.lka.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās