• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kultūras un mākslu studijas (Uzņemšana 2019./20. gadā) - Bak. studijas

Kultūras un mākslu studijas (Uzņemšana 2019./20. gadā) - Bak. studijas

Course Information

Programmas "Mākslas" apakšprogramma " Kultūras un mākslu studijas "

Apakšprogrammas mērķis - sniegt padziļinātas un paplašinātas zināšanas kultūrā, filozofijā un dažādās mākslās (teātris, tēlotāja māksla, literatūra, mūzika, teātris, kino), veidot izpratni par kultūras procesiem un likumsakarībām, izkopt studējošā prasmes un iemaņas kultūras projektu īstenošanā, kā arī kultūras fenomenu analīzē, izmantojot starpdisciplināro metožu iespējas.

Studiju apakšprogramma piedāvā secīgu un sistemātisku kultūras teorijas, kultūras antropoloģijas, mākslas antropoloģijas, mākslas socioloģijas, filozofijas, dažādu mākslu vēstures un teorijas, kā arī to pētniecības metožu apguvi. Lai studijas beigušie veiksmīgāk spētu iesaistīties darba tirgū, apakšprogramma ietver kursus, kas iepazīstina ar kultūras menedžmenta, mārketinga un uzņēmējdarbības pamatiem. Līdztekus teorētiskajiem priekšmetiem iespējams attīstīt radošumu estētiskās pieredzes laboratorijās.
Studiju apakšprogramma veidota tā, lai studējošie apgūtu dažādas kultūras parādības, attīstītu analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas kultūras fenomenu analīzē globālās kultūras kontekstā, izkoptu praktiskās iemaņas un spētu turpinātu studijas radniecīgās humanitāro vai sociālo zinātņu maģistra programmās, kā arī iesaistīties dažādu līmeņu kultūras organizāciju vai projektu darbībā, radoši izmantojot studiju gaitā apgūtās teorētiskās zināšanas, analītiskās un komunikatīvās spējas, radošo un praktisko pieredzi.

Mūsdienu kultūras norises savā atvērtībā un mainīgumā piedāvā arvien vairāk iespēju cilvēkiem, kuriem ir plašs redzesloks un dziļas zināšanas, spēja analītiski vērtēt, būt atvērtiem un radošiem. Kultūras un mākslu studiju apakšprogrammas nolūks ir nodrošināt kultūras pieredzē balstītu personību tapšanu, kas par saviem atzītu apakšprogrammas atslēgas vārdus: redzēt – ieraudzīt – saprast – iesaistīties – radīt – būt.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE - svešvaloda (angļu, vācu, franču) un latviešu valoda; radošais pārbaudījums - domraksts.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1900 EUR pirmajā studiju gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Kultūras akadēmija
Provider Contact Info: 

Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
67140175
info@lka.edu.lv
www.lka.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās