• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kristendom, kultur og kommunikation

Kristendom, kultur og kommunikation

Course Information

Du får bl.a. undervisning i kultur, kommunikation, ledelse, kristendomskundskab, pædagogik og didaktik samt religions- og kulturmødets udfordringer.Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i frivillige organisationer og foreninger, kirkelige og diakonale organisationer, boligsociale projekter, integrationsprojekter eller på fri- og efterskoler samt højskoler.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen lærer dig at varetage opgaver inden for kommunikation, ledelse, undervisning og kulturformidling i frivillige organisationer samt inden for kristendomsformidling i kirker og på fri- og efterskoler.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) højere forberedelseseksamen (hf), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Kristendom, kultur og kommunikation, Diakonissestiftelsen (KKK Dianonisse)
Provider Contact Info: 

Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

Course location information:

DK04