• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Krimināltiesības - Prof. mag. studijas

Krimināltiesības - Prof. mag. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019.

Specializācija: tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē.

Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē.

Programmas preoritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības)

Access requirements: 

Augstākā juridiskā izglītība ar studiju ilgumu ne mazāk par četriem gadiem un profesionālo kvalifikāciju jurists vai juriskonsults, vai akadēmiskā bakalaura grāds tiesību zinātnēs.

Costs: 

900 EUR semestrī, BSA absolventiem - 750 EUR semestrī (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90 vai 120

Provider Information

Provider Name: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"
Provider Contact Info: 

Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
67100610; 29113037
info@bsa.edu.lv
www.bsa.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs tiesību zinātnē; Jurists