• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Krasoslovje (Karstology)

Krasoslovje (Karstology)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program je edini celovit študij krasolovja na svetu in edini, kjer študent dobi naziv doktor znanosti s področja krasoslovja. Program še posebej bogati veliko število (40) izbirnih predmetov. Program je zasnovan mednarodno z velikim deležem tujih študentov. Na študij se vpisujejo študentje iz Severne, Srednje in Južne Amerike, iz Evrope in Azije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen magistrski študijski program druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študij za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan dodiplomski visokošolski strokovni program, sprejeta pred 11. 6. 2004, in opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij (Graduate School)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: sasa.badalic@ung.si
Spletni naslov: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/6000/
Telefon: (+386) 05/ 3315 368

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vipavska cesta 013, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija