• EQF Home Page Icon

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Information

Euroguidance Polska (edukacja) jest częścią Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej

i Ustawicznej (KOWEZiU).

KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Głównymi celami Ośrodka jest przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa, w szczególności poprzez upowszechnianie i wspieranie idei uczenia się przez całe życie. KOWEZiU wspiera zmiany wprowadzane w systemie oświaty poprzez realizowanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Reference Data

Category:
Location: