• EQF Home Page Icon

Qualification: Korrakaitseametnik, tase 6

Korrakaitseametnik, tase 6

Qualification Information

Korrakaitseametniku töö eesmärk on õigusnormide järgimine ning õigushüvede ja isikute subjektiivsete õiguste kaitstus.

Korrakaitseametniku põhiülesanneteks on väärtegude kohtuväline menetlemine ning riikliku järelevalve teostamine kohalikule omavalitsusele seadustega antud pädevuse piires, sealhulgas valla- või linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

Korrakaitse kutsealal on ka korrakaitseametnik, tase 5 kutse, kes täidab korrakaitseametnikule pandud põhiülesandeid.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Sisekaitseakadeemia