• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Konstnärlig utbildning

Konstnärlig utbildning

Course Information

Undervisning vid Västerås Konstskolas tvååriga grundutbildning är av grundläggande karaktär, men även mer avancerad, allt utifrån de studerandes enskilda förutsättningar och intressen. Målsättningen är att med studier i teckning, måleri, skulptur, projekt samt konsthistoria samt arbete i projekt förmedla de erfarenheter och insikter som utgör bas för den skapande processen. I årskurs två ges eleverna möjlighet att förbereda sig för fortsatta studier, mer specialinriktade, genom att arbeta med projekt samt enskilda fördjupningar.Studierna är lämpliga som förberedelse för egen verksamhet samt alla sorters utbildningar inom det estetiska/konstnärliga området t.ex. industri- och grafisk design, mode, reklam, bildlärare, arkitekt, scenografi, olika typer av konsthantverk samt alla områden inom fri konst. Västerås konstskola har funnits sedan 1963 dagtid och är en viktig kulturinstitution i Västerås. Skolan samarbetar med gallerier och Västerås konstmuseum och bjuder in gästlärare. Skolans ateljéer och verkstäder är inrymda i en vacker byggnad från slutet av 1800-talet centralt belägen i Västerås. De studerande har fri tillgång till skolans ateljéer och lokaler under kvällar och helger.Intagning till den tvååriga utbildningen sker utifrån arbetsprover. Totalt kan 26 elever erbjudas studieplats. Lärarna är konstnärer, verksamma inom sina speciella undervisningsområden. Samtliga studerande har en mentor som stödjer arbetet med att de studerande når målen för den egna utvecklingen. Undervisningen har varierade pedagogiska former med enskilt arbete, praktiska övningar, studiebesök samt reflekterande samtal enskilt och i grupp.Den tvååriga grundutbildningen vid Västerås Konstskola har statsbidrag och tillsyn via Myndigheten för yrkeshögskolan. Möjlighet till etappavgång finns efter ett läsår även om de flesta fullföljer en tvåårig utbildning.Skolan drivs non-profit av ABF Västerås vilket innebär att de ersättningar skolan får via statsbidrag samt terminsavgifter stannar kvar i verksamheten. Skolan får förutom statsbidrag också ett viktigt ekonomiskt stöd av Västerås Stad.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2020-09-25
Admission Procedure: 
Costs: 

18000 SEK

Provider Information

Provider Name: 
Västerås Konstskola/ABF Västerås
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Västerås Konstskola/ABF Västerås, Box 13 72103 Västerås, susanna.hodin@kgy.se, http://www.vasteraskonstskola.se