• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Konserviranje in restavriranje likovnih del (Conservation and restoration of works of art)

Konserviranje in restavriranje likovnih del (Conservation and restoration of works of art)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je oblikovati strokovnjaka, sposobnega temeljnega raziskovanja stanja predmeta obravnave, načrtovanja programa konservatorsko-restavratorskih postopkov, nege in vzdrževanja ter dokumentiranja strokovnega dela. Prav tako mora študent obvladati specifičnosti varstva pri delu, imeti organizacijske sposobnosti ter sposobnosti za interdisciplinarno delo. Osnova za pridobivanje tovrstnega znanja je podkrepljena z izvajanjem praktičnega dela študenta v ateljejih in delavnicah ZVKDS, Restavratorskega centra in sorodnih institucijah. Študijski program je sestavljen iz strokovnega restavratorskega dela, raziskovalnega dela in umetniškega slikarsko-kiparskega ustvarjanja.
* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@aluo.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.alu.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 251 27 26

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani konservator-restavrator (UN) - diplomirana konservatorka-restavratorka (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. kons.-rest. (UN)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erjavčeva cesta 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija