• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā - Prof. mag. studijas

Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā - Prof. mag. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019.

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri ir spējīgi sekmīgi konkurēt atpūtas un izklaides industrijas darba tirgū Latvijā, ES un NVS valstīs.

Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu, veikt zinātnisko darbību un turpināt studijas doktorantūrā. Iegūtais grāds ļauj strādāt vadošajos amatos tūrisma un viesmīlības nozarē, atpūtas un izklaides industrijā, kurās nepieciešams maģistra grāds.

Programmas mērķis - augsti kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana atpūtas un izklaides nozarē, kuriem ir gan teorētiskās zināšanas, gan profesionālās prakses prasmes atbilstošas mūsdienu starptautisko prasību līmenim, - spēja radoši risināt uzdevumus, darbs starptautiskajās un starpdisciplinārās komandās, efektīva uzņēmumu un organizāciju vadība, projektu plānošana un to īstenošana Latvijā un ārvalstīs.

Studiju programma ietver humanitāro zinātņu bloku un vadības disciplīnu bloka, liela uzmanība ir pievērsta tēmām, kuras ir saistītas ar psiholoģiju un pedagoģiju, ir iespēja mācīties brīvas izvēles studiju disciplīnas, kuras ir aktuālas maģistrantu profesionālajām interesēm.

Liela uzmanība tiek pievērsta speciālistu radošajam sagatavošanas posmam.

Nozīmīga ir topošo speciālistu sagatavošana prakstiskam darbam, tādējādi studiju procesā ir iekļautas profesionālās prakses, kuru laikā maģistranti nostiprina iegūtās zināšanas un pielieto tās praksē.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5 - 2 gadi (pilna laika studijas); 2 - 2,5 gadi (nepilna laika studijas).

Access requirements: 

Augstākā izglītība: profesionālā bakalaura grāds sociālās vai humanitārās, kā arī mākslas zinātnēs; 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība un profesionālā kvalifikācija sociālās vai humanitārās, kā arī mākslas zinatnēs; profesionālā bakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība citās zinātnēs ar nosacījumu, ka reflektantam ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā. Personas, kuras ieguvušas augstāko profesionālo izglītību citās nozarēs var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā” ar normatīvo ilgumu 2 gadi. Personas, kuras ieguvušas augstāko akadēmisko izglītību var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā” ar normatīvo ilgumu 2 gadi ar nosacījumu, ka reflektantam ir vismaz trīs gadu darba pieredze izklaides, atpūtas vai viesmīlības jomā.

Costs: 

900 EUR semestrī, BSA absolventiem - 750 EUR semestrī (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90 vai 120

Provider Information

Provider Name: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"
Provider Contact Info: 

Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
67100610; 29113037
info@bsa.edu.lv
www.bsa.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā; Uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā