• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Komunikācijas vadība - Doktora studijas

Komunikācijas vadība - Doktora studijas

Course Information

Programmas mērķis ir apgūt teorētiskas zināšanas, pētnieciskas un pedagoģiskas prasmes un iemaņas, lai veiksmīgi izstrādātu patstāvīgu zinātnisko pētījumu komunikācijas zinātnē un vadībā.

KARJERA:

iegūsi iespēju kļūt par starptautiski atzītu ekspertu, studējot visaugstāk novērtētajā Latvijas informācijas un komunikācijas zinātņu studiju programmā pie profesoriem Aināra Dimanta, Jako Lehtonena (Jaakko Lehtonen), docenta Gregorija Saimonsa (Gregory Simons) un citiem;
pēc Tevis būs liels pieprasījums – Tevi algos un Tevī ieklausīsies zinātnes, uzņēmumu un valstu vadītāji;
varēsi brīvi izvēlēties pētījuma tēmu, iekļauties starptautiskos komunikācijas pētījumu tīklos un projektos, īstenot zinātniski praktisku petījumu un to pārdot.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3,6 gadi

Access requirements: 

Maģistra vai profesionālā maģistra grāds atbilstoši zinātnes nozarei. Referāts (līdz 10 lpp.). Reflektanti, kas reģistrējas studijām angļu valodā, uzrāda angļu valodas zināšanas apliecinošu dokumentu - sertifikātu centralizētajā eksāmenā angļu valodā (A1, A2, B1, B2, C1 vai C2 līmenis) vai starptautiski atzītos eksāmenos: Cambridge Exam (vismaz Cambridge First Certificate līmenī), TOEFL (minimums - iegūti vismaz 500 punktu klātienē kārtotajam testam un 70 punktu internetā kārtotajam testam) vai IELTS (minimums - 6.0 punkti), vai kārto angļu valodas testu Augstskolā un veic pārrunas ar programmas direktoru.

Costs: 

2570 EUR gadā (2019./20.)

Credits: 

ECTS 216

Provider Information

Provider Name: 
Biznesa augstskola Turība
Provider Contact Info: 

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
67622551, 67619008
turiba@turiba.lv
www.turiba.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu doktora zinātniskais grāds komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.)