• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Koka ēku celtniecība un ekobūves - 1. līm. prof. studijas

Koka ēku celtniecība un ekobūves - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis ir sagatavot zinošus būvdarbu vadītājus darbam vienā no galvenajām un pelnošākajām tautsaimniecības nozarēm – celtniecībā. Tā ir iespēja 2,5 gadu laikā iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju Būvdarbu vadītājs.

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas tiek apgūtas studiju programmā

Atbildīgi un patstāvīgi veikt būvdarbu vadītāja pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām būvniecības jomā;
Veikt būvdarbu operatīvo vadību, koordinēt būvniecības dalībnieku darbu;
Plānot būvobjekta realizāciju atbilstoši būvprojektam, novērtēt projekta dokumentāciju;
Novērtēt un analizēt objekta būvniecības ekonomiskos faktorus;
Projektēt būvdarbu organizēšanu, plānot un vadīt būvdarbus, spēt organizēt būvobjekta pastāvīgo nodrošinājumu;
Kontrolēt izpildīto būvdarbu apmaksu;
Nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu;
Izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.

Karjeras iespējas

Būvdarbu vadītājs celtniecības uzņēmumos, projektēšanas birojos, būvmateriālu ražošanas uzņēmumos, pašnodarbināta persona, privātuzņēmējs būvniecības nozarē.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni: svešvaloda (viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.), vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā, un matemātika.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 1558 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Vidzemes Augstskola
Provider Contact Info: 

Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
64207230; 26603322; 25443379 (Tērbatas iela 10)
info@va.lv
www.va.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Būvdarbu vadītājs