• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kognitivne znanosti jezika (Cognitive science of language)

Kognitivne znanosti jezika (Cognitive science of language)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Jezik predavanj je angleščina. Študijski program je dejansko študij biolingvistike, torej študij, ki temelji na predpostavki, da je jezikovna zmožnost biološko vkodirana. Preučevanje zato ni omejeno le na jezik v njegovih različnih pojavnostih (kot družbeni fenomen), temveč predvsem na človekovo jezikovno zmožnost in na biološko realnost te zmožnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen dodiplomski študij za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan dodiplomski visokošolski strokovni program, sprejeta pred 11. 6. 2004, in opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen magistrski študijski program druge stopnje.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij (Graduate School)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: sasa.badalic@ung.si
Spletni naslov: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/6000/
Telefon: (+386) 05/ 3315 368

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vipavska cesta 013, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija