• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Klinisk sygepleje

Klinisk sygepleje

Course Information

Uddannelsen giver dig desuden viden om sundhedsteknologi og telemedicin og forståelse for brugen heraf, ligesom du lærer at bruge ny forskningsbaseret viden i klinisk praksis.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalsvæsenet, psykiatriske institutioner og sundhedsplejen. Du vil også kunne arbejde som konsulent i den offentlige sektor, patientforeninger og andre interesseorganisationer.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje får du indsigt i de samfundsmæssige, økonomiske og teknologiske vilkår, som danner rammerne for sygeplejens praksis.

NQF Level: 
7
Access requirements: 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant professionsbacheloruddannelse.Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Syddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)
Provider Contact Info: 

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course Locations

Reference Data

Course address:

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course location information:

DK03