• EQF Home Page Icon

Qualification: klinikai epidemiológus

klinikai epidemiológus

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

A végzett hallgató legyen képes munkacsoport keretében epidemiológiai ismeretekre alapozott intézményi infekciókontroll stratégia kidolgozására, valamint megvalósítására.

 

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

-        a járványügy szervezeti felépítésének és jogszabályi környezetének ismerete;

-        hazai és a nemzetközi egészségügyi ellátórendszerek összehasonlítása;

-        az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések tünettanának, kialakulási mechanizmusainak, hajlamosító tényezőinek, epidemiológiájának és a fertőzések mikrobiológiai hátterének ismerete;

-        az egészségügyi ellátás terén kialakuló fertőzéseknek leginkább kitett orvosi szakterületek legfőbb szakmai jellemzői;

-        speciális fertőzéstípusok kialakulása és megelőzésének lehetőségei;

-        a fertőzések megelőzésének lehetséges módjai, az antibiotikum-kezelés alapelvei és aktuális problémái, a járványelemzésben használatos epidemiológiai módszerek alkalmazása;

-        a betegellátás, a diagnosztika és a hatósági kapcsolatrendszerek elválaszthatatlan egymásra épülése.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

-        az intézményi infekciókontroll stratégia tervezésén keresztül, az egészségügyi dolgozók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek, és azok kockázatának minimálisra csökkentése;

-        nozokomiális fertőzések számának csökkentése adatgyűjtéssel, és azok epidemiológiai feldolgozásával;

-        a multirezisztens kórokozók előfordulásának, a leggyakoribb kórokozók antibiotikum rezisztenciájának változásának nyomon követése;

-        infekciókontroll programok létesítése és kivitelezése.

 

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

-        felelősségvállalás, az egészségügyre mint szolgálatra tekintés;

-        csapatmunkában való részvétel képessége;

-        jó kommunikációs készség;

-        döntéshozatali képesség;

-        konfliktuskezelési képesség;

-        kreativitás, elemző, rendszerező készség;

-        eredmény-orientáltság.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgató

-        rendszeresen látogatja a gyógyító osztályokat, az intenzív részlegeket és a mikrobiológiai laboratóriumot, a klinikai szituáció függvényében mikrobiológiai vizsgálatokat, szőrővizsgálatokat rendel, segít az eredmények értékelésében;

-        részt vesz az antibiotikumok racionális alkalmazásának irányelveit meghatározó munkacsoportok tevékenységében abból a célból, hogy az optimális betegellátás részeként az antibiotikumra fordított költségek csökkenjenek;

-        infekciókontroll programokat létesít és kivitelez;

folyamatos továbbképzéseket szervez és végez az intézmény orvosainak és szakdolgozóinak az infekciókontroll, a kórházhigiéné és az antibiotikum kezelés témaköreiben a társterületek (gyógyító szakterületek, diagnosztika, gyógyszerészet), valamint a vezetés-irányítás képviselőinek bevonásával

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Semmelweis Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Semmelweis Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education