• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Klassiske sprog

Klassiske sprog

Course Information

Uddannelsen giver dig mulighed for at fordybe dig i antikkens tekster, og du vil komme til at læse, analysere og oversætte mange forskellige værker. Du vil også få undervisning i retorik og sprogforståelse.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk finde beskæftigelse i undervisningssektoren eller på kulturinstitutioner og museer, ligesom du kan finde job i informations- og kommunikationsafdelinger.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På uddannelsen studerer du både græsk og romersk sprog samt kultur i antikken. Du lærer om antikkens historie, politik og kunst.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i klassiske sprog skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, græsk A og latin A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået.Bemærk: Hvis du ikke har græsk A og latin A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Aarhus Universitet (Aarhus Univ.)
Provider Contact Info: 

Ndr.Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ndr.Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04