• EQF Home Page Icon

Qualification: kisállatgyógyász szakállatorvos

kisállatgyógyász szakállatorvos

Qualification Information

A képzés célja:

Az állatorvosi tevékenységet szabályozó hatályos törvény értelmében 2022. január 1. után intézményi praxisengedély csak doktori fokozattal, College tagsággal vagy szakállatorvosi diplomával rendelkező állatorvos részére adható. A kisállatgyógyász szakállatorvosképzés elvégzése lehetőséget ad a praxisban dolgozó kisállatgyógyászattal foglalkozó állatorvosok részére a tudományos munkát feltételező doktori fokozat, illetve a szűk körben elérhető College tagság kiváltására.   

   Általános kompetenciák:

- a kisállatorvoslás magas szintű ellátásához szükséges szemléletmód;

- a kisállatgyógyászattal kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges szintetizáló és problémamegoldó készség.

   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

- nemzetközileg is versenyképes, a legújabb tudományos eredményeket felsorakoztató ismeretanyag a kisállatgyógyítás területén;

- a gyógyításhoz nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek szintetizáló alkalmazása.

   Személyes adottságok és készségek:

- problémafelismerő és -megoldó képesség;

- logikus gondolkodásmód, szintetizáló készség.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:

A kisállatgyógyász szakállatorvos végzettség elengedhetetlen az állatorvosi rendelő üzemeltetéséhez, az önálló állatorvosi működésnek ez a végzettség is feltétele. A végzettek képessé válnak a legmagasabb szintű diagnosztikai eljárások, terápiás módszerek alkalmazására.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Állatorvostudományi Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Állatorvostudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education