• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma on ainoa monikielinen ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä toteutuva kaunokirjallisuuden analyysiin ja tuntemukseen keskittyvä maisteriohjelma Suomessa.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opinnot sisältävät osioita, joissa voit kehittää kirjallisuuden tuntemustasi ja paneutua valitsemiisi kirjallisuuden tutkimusmenetelmiin ja analysointitapoihin. Opinnoissa on tekstianalyysin metodien lisäksi tärkeällä sijalla kirjallisuudenhistoriaan sekä kaunokirjallisuuteen perehtyminen. Voit erikoistua opinnoissasi yhden kielialueen kirjallisuuteen ja syventyä siten esimerkiksi kotimaisen, pohjoismaisen, angloamerikkalaisen, venäläisen, ranskalaisen tai saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen.

Opintojen aikana kirjoitat pro gradu -tutkielman omalta erityisalaltasi. Sinulla on mahdollisuus valita tutkielmasi aihe oman kiinnostuksesi kohteista. Tutkielma voi käsitellä monenlaisia aihepiirejä, olla teoreettinen tai teoslähtöinen; voit paneutua valitsemaasi teemaan, lajiin, tyylilajiin, kerronnan ja tyylin kysymyksiin, jne. Voit tutkia kertomakirjallisuutta, runoutta tai muita kirjallisuuden lajeja ja ilmenemismuotoja. Maisteriohjelmassa on mahdollista syventyä myös eri kielialueiden kirjallisuuksia vertailevaan tutkimukseen sekä käännöskirjallisuuteen.

Tutkielmaa kirjoitetaan lukuvuoden kestävässä seminaarissa opettajan ohjauksella.

Opiskelumuotoina ovat luennot, harjoituskurssit ja muut ryhmäopetuksen kurssit, joilla kirjoitetaan esseitä. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan omaehtoiseen oppimiseen perustuvia ja työelämän vaatimuksiin harjaannuttavia opintokokonaisuuksia. Useimmat jaksot on mahdollista myös suorittaa kirjallisissa kuulusteluissa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Arts
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Arts
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PO Box 24
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa ajatellaan, että lukeminen kannattaa. Uskomme, että meillä hankittu kriittinen lukutaito on tulevaisuuden maailmassa yhä tärkeämpää. Pyrimme siihen, että ohjelmastamme valmistuu ajattelevia, empaattisia ja arvostelukykyisiä toimijoita, joilla on kyky toimia vastuullisesti ja ammattitaitoisesti monenlaisissa tehtävissä.

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelmassa koulutamme kirjallisuuden tuntemuksen ja teorioiden sekä kaunokirjallisten tekstien kriittisen lukemisen asiantuntijoita. Opinnoissa korostuu kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden teorioihin ja metodeihin, jotka toimivat analyysin välineinä. Tavoitteena on kirjallisuudelle ominaisten piirteiden, rakenteiden ja tyylikeinojen tuntemus. Tekstilähtöisyyttä täydentää tekstien ymmärtämistä ohjaavien historiallisten virtausten ja lajityyppien opiskelu – koko tekstienvälisyyden sekä kontekstien maailma, johon kirjalliset teokset sijoittuvat. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään taidetta ja kulttuuria laajemmin.

Kirjallisuuden maisterit sijoittuvat esimerkiksi tutkimuksen, kulttuurihallinnon, mainonnan, viestinnän ja kustannusalan tehtäviin. Maisteriohjelmassa kotimaiseen kirjallisuuteen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen erikoistuvat ja aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittavat opiskelijat voivat valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Myös monet kirjailijat ovat opiskelleet kirjallisuustiedettä.

Tutkinnon suorittanut maisteri:

  • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana,
  • osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä ja pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon,
  • kykenee ratkaisemaan työssään esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia,
  • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen, jossa hyödyntää ja kriittisesti analysoi aiempaa tutkimusta ja
  • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja tarvittaessa täydentämään taitojaan ja asiantuntemustaan itsenäisellä opiskelulla tai projektikumppanien avulla.