• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kiparstvo (Sculpture)

Kiparstvo (Sculpture)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti pridobijo teoretična in praktična znanja s področja modeliranja (v glini) portreta in prosto stoječe figure, obvladovanje anatomije človeškega telesa in njegovih estetskih, dinamičnih in funkcionalnih lastnosti in specifičnosti, doseganje visoke stopnje plastične senzibilnosti z uporabo vizualno-likovnoteoretičnih zakonitosti, razumevanje razvoja temeljne kiparske discipline z upoštevanjem anahroničnega toka njenega zgodovinskega razvoja in medsebojno povezanost temeljnega kiparskega znanja s sorodnimi področji likovnega izražanja (slikarstvo, arhitektura, design, fotografija, video). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@aluo.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.alu.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 251 27 26

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani kipar (UN) - diplomirana kiparka (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. kip. (UN)

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erjavčeva cesta 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija