• EQF Home Page Icon

Qualification: Kinnisvaramaakler, tase 5

Kinnisvaramaakler, tase 5

Qualification Information

Kinnisvaramaakler on isik, kes tegutseb kinnisvaratehingutes käsundandja nimel või vahendajana.
Kinnisvaramaakleri peamised tööülesanded on käsundi alusel vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid ja anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvaid konsultatsioone.
Maakler tegutseb iseseisvalt või meeskonnas ja vastutab oma tegevuse eest.
Maaklerid juhinduvad on töös seadusandlusest, EVS-EN 15733 standardist ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja heade tavade koodeksist.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5
Awarding body: 

Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda