• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kielten maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Kielten maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Course Information

Kielten maisteriohjelmassa opiskelet valitsemaasi kieltä, kielialueen kulttuuria ja kirjallisuutta ja opit samalla hahmottamaan monia ihmistieteiden keskeisiä kysymyksiä kuten

 • Mikä on kielen ja ajattelun tai kielen ja kulttuurin välinen suhde?
 • Miten kielenkäyttö heijastaa ihmisten sosiaalista asemaa ja heidän keskinäisiä suhteitaan?
 • Miten eettiset ja esteettiset arvot, asenteet, ideologia ja valtasuhteet heijastuvat kielenkäytössä?
 • Miten tiedotusvälineet ja sosiaalinen media vaikuttavat kieleen ja sen käyttöön?
 • Miten yhteiskunnan ja työelämän muutokset heijastuvat kielessä?

Kielten maisteriohjelmassa totut moniin erilaisiin tapoihin oppia. Perinteisen luento-opetuksen ja kirjatenttien rinnalla keskeisellä sijalla ovat kurssit, joilla perehdyt yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tutkimusaineistoihin ja lähdekirjallisuuteen, teet kirjallisia ja suullisia esityksiä käsiteltävistä aiheista, opettelet pari- ja ryhmätyöskentelyn soveltamista akateemisessa ympäristössä ja harjoittelet oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista. Koulutusohjelman opiskelijoille tarjottavat yhteiset kurssit ja projektit ovat oivallinen tapa nähdä eri kieliin, kulttuureihin ja kommunikaatioon liittyviä kysymyksiä uudessa valossa, tunnistaa ja analysoida niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Olennainen osa maisterikoulutuksen sisältöä on myös tutustuminen eri tutkimusmenetelmiin ja lähestymistapoihin sekä niihin liittyviin sähköisiin aineistoihin ja tietokoneohjelmiin.

Maisteriohjelman opintojen keskiössä ovat valitsemasi opintosuunnan opinnot (ks. kohta Pääaineen tai erikoistumisalan valinta alla). Niihin kuuluvan pro gradu -tutkielman tekeminen  on itsessään monipuolinen oppimistapahtuma, jonka tuloksena opit konkreettisella tavalla paitsi tieteen tekemisen perusteet myös suuren joukon työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja (ks. kohta Opinnäytetyö). Muihin opintoihin liittyvien itsenäisten valintojen kautta luot mahdollisuuksia toteuttaa ammatillisia haaveitasi. Kielten kandi- ja maisteriohjelma tarjoavat poikkeuksellisen laajan valikoiman muiksi opinnoiksi sopivia kieliä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Arts
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Arts
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 24, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PO Box 24
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tarjoama kielten maisteriohjelma on kielivalikoimaltaan laajin maisteriohjelma Suomessa. Se valmistaa maistereita 22 Euroopan, Aasian, Afrikan ja Lähi-Idän kielestä (ks. kohta Pääaineen tai erikoistumisalan valinta) ja huolehtii tällä tavoin Suomen kielivarannon monipuolisuudesta sekä työelämän että tieteen tarpeita silmällä pitäen.

Valmistuttuasi kielten maisteriohjelmasta

 • olet yhden tai useamman kielen aineenopettaja tai asiantuntija, jolla on hyvät valmiudet toimia monissa tehtävissä, joissa vaaditaan syvällistä kielen ja kielialueen kulttuurin tuntemusta (ks. tarkemmin kohta Uramahdollisuudet),
 • sinulla on selkeä kuva siitä, miten voit yliopiston jälkeenkin arvioida osaamistasi ja kehittää sitä tarpeittesi mukaan.

Kielitaitosi on edistynyt niin, että

 • osaat analysoida kielen rakenteita ja tunnet kielen käyttöä ohjaavat periaatteet,
 • kykenet tarkastelemaan monipuolisesti omaa ja muiden kielenkäyttöä ja arvioida sen sopivuutta eri tarkoituksiin ja kielenkäyttötilanteisiin,
 • tunnet tieteellisen kirjoittamisen käytännöt ja pystyt soveltamaan niitä monissa edistyneempää kielitaitoa vaativissa työtehtävissä,
 • osaat hakea kieltä ja kulttuuria koskevaa tietoa sekä perinteisistä tiedonlähteistä (kirjastot, arkistot) että sähköisistä julkaisutietokannoista, sanakirjoista ja tekstipankeista,
 • uskallat käyttää kieltä suullisesti myös vaativammissa tilanteissa kuten akateemisessa keskustelussa ja alustuksissa,
 • pystyt kartuttamaan tietojasi kielialueen kirjallisuudesta, kulttuurista ja yhteiskunnasta alkuperäiskielellä ja osaat hyödyntää niitä asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Maisteriohjelman jälkeen sinulla on myös monia yleisiä valmiuksia, joista on hyötyä työelämässä:

 • osaat jäsennellä kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä monesta eri näkökulmasta ja sijoittaa ne laajempaan historialliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin,
 • osaat etsiä, soveltaa ja tuottaa tietoa sekä tunnistaa ongelmia ja hakea niihin ratkaisuja itsenäisesti ja oma-aloitteisesti,
 • uskallat tarttua tehtäviin, joiden suorittaminen edellyttää argumentointitaitoja, luovuutta, kriittistä ajattelua ja eettistä arviointia,
 • osaat suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti isojakin projekteja, jotka vaativat eri työvaiheiden tunnistamista ja arviointia, realistisen aikataulun laatimista, pitkäjänteistä työskentelyä ja kykyä toimia ryhmän jäsenenä.