• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kiberdrošības pārvaldība - Prof. mag. studijas

Kiberdrošības pārvaldība - Prof. mag. studijas

Course Information

Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.

Absolventa profils: augsti kvalificēts informācijas drošības vadītājs dažādu nozaru uzņēmumos, valsts un privātajās iestādēs; spēj konsultēt uzņēmumus par informācijas drošības, kiberdrošības un privātuma aizsardzības jautājumiem.

Vienīgā šāda veida starpdisciplināra programma Latvijā.

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt personām iespēju apgūt profesiju „Informācijas drošības vadītājs” un sagatavot profesionālai darbībai informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā. Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam nepieciešamās kompetences, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.

Sagaidāmie studiju rezultāti

• Zināšanas un izpratne par informācijas drošības pārvaldības jautājumiem un to ietekmi uz uzņēmuma/organizācijas, konkurētspēju un attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību.
• Prasme pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma/organizācijas kritisko resursu aizsardzībai.
• Prasme patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt mērījumus informācijas drošības pārvaldības sasniedzamo rezultātu novērtēšanai.
• Prasme analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās darbības pilnveidei;
• Prasme sadarboties, komunicēt, konsultēt, skaidrot un argumentēt informācijas drošības pārvaldības mērķus un rezultātus ieinteresētajām pusēm;
• Spēja virzīt savu un citu darbinieku kiberdrosības kompetenču pilnveidi un specializāciju.

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un kvalifikācija Informācijas drošības vadītāja kvalifikācija, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora līmeņa studijas.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi (ja iepriekš iegūts bakalaura profesionālais grāds) vai 2,5 gadi (ja iepriekš iegūts bakalaura akadēmiskais grāds).

Access requirements: 

Bakalaura profesionālais grāds vai bakalaura akadēmiskais grāds, vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Costs: 

6300 EUR par visu programmu (ja iepriekš iegūts bakalaura profesionālais grāds); 6900 EUR par visu programmu (ja iepriekš iegūts bakalaura akadēmiskais grāds) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120 vai 159

Provider Information

Provider Name: 
Banku augstskola
Provider Contact Info: 

Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
67360133
info@ba.lv
www.ba.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais maģistrs uzņēmumu un organizāciju vadīšanā; Informācijas drošības vadītājs